Reklamacje i gwarancje

Warunki reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 , z późn. zm.);

Co to oznacza? Już tłumaczę. Jeśli stwierdzisz, że wysłany produkt posiada: wady fabryczne, uszkodzenia mechaniczne, które powstały w trakcie transportu lub niezgodności produktu z jego opisem zawartym w ofercie złożonej przez Ciebie na formularzu, to masz prawo do złożenia reklamacji.

W takim przypadku proszę o kontakt, a następnie o odesłanie produktu wraz z dokument potwierdzającym zakup przesyłką pocztową lub kurierska na mój adres:

Concept Store Od projektanta
ul. Zamkowa 4
Pabianice 95-200

Reklamacje zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeżeli reklamacja zostanie uznana to produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), masz prawo do żądania stosownego obniżenia ceny zakupionego towaru albo do odstąpienia od umowy.

Masz prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania towaru pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu  miesiąca  od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

Produkt dodany do ulubionych